informatie

En wat kost dat dan?

Wij hanteren een standaard uurtarief van 50 euro.

 

Voorrij tarieven zijn een beetje afhankelijk van de afstand, als wij een uur heen en een uur terug moeten rijden begrijpt u dat deze iets hoger uitvallen.

 

Er is nogal eens wat te doen over deze kosten, echter besef dat wij een groot deel van de dag onderweg zijn, het is voor ons redelijk normaal om vanuit Den Helder naar Amsterdam te moeten om daarna via Haarlem in Alkmaar te eindigen.

Tegenover al die tijd achter het stuur en de kosten die dit met zich meebrengt rekenen wij dan dus een voorrij tarief. Dit is inclusief een eventueel 2e bezoek als er iets gemonteerd meot worden dat van buiten moest komen. Dus in het algemeen betaald u het 1x per opdracht.

In de regio, wat wil zeggen Noord Holland en Flevoland rekenen wij 50 euro. Voor Texel geldt een toeslag gezien de langere aanrijtijden en de kosten van de overtocht.

s'avonds en in het weekend is er een toeslag van 50% en op de zondag 100%

 

Wij werken op een vertrouwens basis, wat wil zeggen dat wij gewoon factureren, dus geen gedoe met contant afrekenen.

 

Over de toeslagen in het weekend is nogal eens wat te doen, de reden is vrij simpel, er is een limiet aan het aantal te werken uren en deze wordt door de praktijk keihard opgelegd. oververmoeid achter het stuur zitten is een kunst en werken met krachtstroom onder dezelfde omstandigheden niet minder. De toeslag dient dus als een filter voor uw en onze veiligheid.

 

Voorwaarden.

 

 

 

Laatste update 11-2017

 

op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

1 werkzaamheden.

Werkzaamheden worden van onze kant ingepland op voorhand, het kan zijn dat de dag zodanig verloopt dat we de afspraak niet kunnen waarmaken. In geval van uitval zullen wij het bezoek altijd voorrang geven. Echter er kunnen geen claims gemaakt worden indien wij er niet in slagen om het bezoek af te leggen op de afgesproken dag.

Klant is ten aller tijde voorbehouden om het bezoek af te zeggen, op voorhand zonder kosten, tijdens of voorafgaande een herhaal bezoek ook, gemaakte kosten worden dan berekend.

Eas-Techniek behoud zich het recht voor werkzaamheden op te schorten indien de situatie niet als veilig kan worden beschouwd. Kosten gemaakt tot dat moment dienen voldaan te worden werkzaamheden worden in overleg hervat als de situatie is opgelost. Er is hierbij sprake van een overmacht.

 

Bij serie storingen, wat wil zeggen een probleem dat niet geconstateerd kon worden doordat een eerder probleem dit onmogelijk maakt is er sprake van een overmacht situatie.

Indien de reparatie daardoor de waarde van het apparaat overstijgt en er is besloten om niet verder te werken zullen gemaakte kosten tot dan toe in alle redelijkheid berekend worden.

Wij werken uitsluitend aan het apparaat, alles bouwzijdig wordt allen aanvaardt na overleg. Bouwzijdig wil zeggen na de steker of aansluitslang/leiding dan wel afvoerslang.

Tijdelijke oplossingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen of ander risico kunnen creƫren voeren wij niet uit. Denk aan het uitschakelen van een beveiliging. Elke claim daaromtrent naderhand wordt dan ook afgewezen op grond van deze bepaling.

 

2 kosten en tarieven.

Deze staan vermeld waarbij wordt opgemerkt dat het voorrij tarief in principe 1x per opdracht wordt berekend. Opdracht is de gemelde storing aan het betreffende apparaat.

Dit geld voor het eerste en het eventuele herhaal bezoek, is er sprake van overmacht waardoor meer bezoeken noodzakelijk zijn dan wordt het voorrij tarief nogmaals berekend indien wij dit wenselijk achten. Uitgezonderd zijn afgesproken meerdaagse opdrachten, hiervoor geld 1x voorrij tarief.

Afspraken ten aanzien van een bezoek die zijn gemaakt worden berekend indien de opdrachtgever middels nalatigheid verhinderd dat deze kunnen worden uitgevoerd. In principe 1x voorrij en 1 uur.

Bij afspraken omtrent dagen of grote delen daarvan wordt de helft van de gereserveerde tijd berekend. Tenzij er sprake is van zwaarwegende overmacht.

U vindt op het factuur altijd een post klein materiaal, dit is een gedeelde kosten post voor klein materiaal uitgesmeerd over alle bezoeken.

Wij werken niet volgens de no cure no pay methodiek, uiteraard zijn wij coulant, maar mocht blijken dat het niet mogelijk is of rendabel om het apparaat werkend te krijgen dan zullen gemaakte kosten ten aller tijde berekend en voldaan dien te worden.

 

Stilstand door levertijden van onze leveranciers kunnen ons niet aangerkeend worden, het komt voor dat er levertijden zijn, zeker in de zomer als er iest vanuit italie moet komen. Dit is voor ons ook een overmacht en claims naar aanleiding hiervan zijn niet ontvankelijk.

 

Wij hanteren altijd een nettoprijs, er wordt vaak geinformeerd naar korting, dat is verlakkerij in onze ogen, een hogere brutoprijs en een korting is geen korting.

Wij hanteren een marge op onze onderdelen, dit in verband met garantie, deze is hoger op wagen voorraad aangezine wij hier geen ekele claim meer naar onze leverancier over kunnen leggen en het dood kapitaal betreft.

 

3 aansprakelijkheid en garantie.

Wij verlenen garantie op de onderdelen zoals deze naar ons toe wordt verleendin alle redelijkheid. Garantie geldt alleen voor de componenten die zijn vervangen of aangepast.

Schades die eventueel voortvloeien uit onze werkzaamheden worden afgedekt door onze verzekering. Indien het apparaat is vrijgegeven en dit is bevestigd door de handtekening alleen schades ontstaan door nalatigheid onzerzijds.

Indien het apparaat dusdanig oud is dat zaken stuk gaan door eraan te werken zijn wij daardoor niet aansprakelijk tenzij er sprake is van molest.

 

4 betalingen.

Bezwaren ten aanzien van het factuur of de werkzaamheden dienen binnen 14 dagen kenbaar te worden gemaakt. Maak hiervan gebruik indien u de noodzaak voelt op enige manier. Wij zijn niet gebaat bij onvrede.

 

Garantie die in werking treedt ontslaat u niet van de betalingstermijn.

 

Wij werken altijd met een factuur dat achteraf wordt gestuurd, bij voorkeur per e-mail.

Onze termijn is in principe 30 dagen. Overeenkomstig de aanpassing in de wet van maart 2013 zijn wij gerechtigd om bij overschrijding hiervan kosten in rekening te brengen. Dit is niet onze gewoonte en we zijn er niet erg strikt in, maar als de overschrijding te groot wordt en er ondanks herinneren geen actie volgt behoort dit tot onze gereedschappen.

Op dit moment bedragen die kosten 50 euro per openstaand factuur. Bij verder uitblijven van betaling zullen wij de vordering uit handen geven.

Tevens houdt dit in dat het krediet komt te vervallen en alle eventueel volgende opdrachten contant dienen te worden afgerekend.

 

 

5 Handtekening.

Met het zetten van de handtekening gaat akkoord met de voorwaarden en bevestigd de genoemde werkzaamheden als zijnde naar voldoening uitgevoerd.

Tevens geeft u opdracht voor de noodzakelijke opvolging.

Wij kunnen niet weten wie er wel en bevoegd is om dit te doen, elke handtekening door een medewerker wordt gezien als bevestiging.

 

6 weekend en avond.

Dit is gereserveerd voor noodgevallen, het monteren van onderdelen gebeurt alleen in overleg, garantie bezoeken vinden ook buiten het weekend en de avond plaats. uiteraard ook hier geldt de redelijkheid.

Dit mede door de toeslagen. Weekend tarief is 150% voor de zaterdag en 200% voor de zondag, feestdagen zijn een zondag en avondtarief op zaterdag is 200%.

Avond tarief gaat in na 18.00 uur tot 22.00 uur daarna nachttarief.

Avondtarief is 150% en nacht tarief 200%